บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 07/06/2565
สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติ

คือ สีที่สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ ซึ่งสีธรรมชาติมีบทบาทเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆ

เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ยกตัวอย่างเช่น การใช้สีประกอบอาหาร, การใช้สีย้อมสิ่งทอ, การใช้ทำภาพเขียน เป็นต้น

ในปัจจุบันได้มีการหันกลับมาให้ความสนใจในการใช้สีธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น

เพราะสีธรรมชาติจะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้ ไม่มีสารเคมีตกค้าง และยังได้คุณค่าที่อนุรักษสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย

P’Liv ได้นำภูมิปัญญาชาวบ้าน มาบวกรวมกับความสามารถในการออกแบบที่มี สร้างสรรค์กระเป๋าที่ทำจากผ้าฝ้ายทอมือและใช้สีย้อมครามธรรมชาติ

เหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร โดยดึงคุณค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนเมืองได้อย่างลงตัว

และตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ในยุคดิจิตัลอีกด้วย

 

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กว่าจะมาเป็น "คราม"

https://www.plivdesignshop.com/th/blog/5516/blog-5516?fbclid=IwAR0oeNEuJ0Js6FQYlDKm_XRCHNprBd6jSzHrdJ5FRf2BEDMiLAnL0rqKCM0